ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

Despre: Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat la nivelul CCS București, reprezintă un livrabil al centrului de resurse pentru studenți și organizații studențești (CRS.CCS.RO), și ne va permite creionarea unui cadru legal, reglementat, prin care instituția va implica voluntari în tot felul de acțiuni ale actului de predare-învățare în zona cultural-artistică și de educație non-formală.

Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. În genere, activitatea se desfășoară în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, sistem medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, religios, sportiv, de protecție a mediului, activismul civic, situații de urgență, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară și dezvoltarea socială.

De reținut: Conform prevederilor legale activitatea de voluntariat în situații de urgență se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite. Parcursul profesional al voluntarului este confirmat de certificatul nominal de voluntar.

Principiile care guvernează activitatea de voluntariat: participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată și bazată pe o decizie liber consimțită a voluntarului; implicarea activă a voluntarului în viața comunității; desfășurarea voluntariatului cu excluderea remunerației din partea beneficiarului activității; participarea persoanelor la activitățile de voluntariat, pe baza egalității de șanse și de tratament, fără discriminări; activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită; caracterul de interes public al activității de voluntariat.