LISTA CARTELOR UNIVERSITĂȚILOR

Carta este documentul care stabilește misiunea unei universității, principiile academice, obiectivele, structura și organizarea acesteia. Documentul ar trebui să respecte principiile înscrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului, să exprime aderarea la “Magna Charta a Universităților Europene” semnată la Bologna, și să fie elaborată în concordanță cu prevederile Constituției României și a legislației în vigoare.

Regăsiți, centralizat, Cartele universităților din București (civile de stat, civile private și militare). Pentru lista completă a instituțiilor de învățământ superior, precum și pentru adresele portalurilor web pe care acestea le administrează, regăsiți detalii suplimentare la https://edu.ro/institutii-invatamant-superior.